Leefstijlbegeleiding
Bij fysiotherapie Helmerhoek is Wim te Wierik als fysiotherapeut en leefstijlcoach
gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van chronische aandoeningen als
bijv. overgewicht (BMI>25) met als mogelijk gevolg diabetes mellitus, hart en
vaatziekten (HVZ) of slijtage klachten. Bij deze aandoeningen ontstaat al snel
dagelijkse fysieke inactiviteit. Verminderen van overgewicht is een van de doelen van
het Nationaal Preventieakkoord van de Nederlandse regering. Het reduceren van het
lichaamsgewicht hangt nauw samen met het aanpassen van de leefstijl.
 
De fysiotherapeut kan preventieve interventies rondom leefstijlbeïnvloeding
oppakken. Als leefstijlcoach is de fysiotherapeut een professional die integraal
samenwerkt met aangrenzende disciplines als de huisarts, uitvoerders van
beweegactiviteiten maar ook de gemeente. De fysiotherapeut beschikt over
verschillende mogelijkheden om de intake, coaching en gedragsverandering in te
passen in zijn praktisch handelen. Een plan om samen te werken met het gebruik
van de sociale kaart van de wijk en een gezonde wijkaanpak is een voorwaarde om
inhoud te geven aan de “gecombineerde leefstijlinterventie”, GLI. Voor meer informatie over de GLI, zie onderstaande filmpjes. 
Bewegen op recept (BOR), op verwijzing van de huisarts is daar een voorbeeld van.
 
Vergoeding en verzekering:
Sinds 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vanuit de
basisverzekering vergoed aan mensen met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd
gezondheidsrisico volgens de criteria uit de richtlijn Obesitas en de Zorgstandaard
obesitas. Dit geldt voor mensen met een:
 • BMI ≥ 25 met verhoogd risico op hart en vaatziekten (HVZ) of diabetes mellitus type 2 (DM2) door risicofactoren;
 • BMI ≥ 25 met andere chronische aandoeningen,
 • BMI ≥ 30
De gemeentepolis van Menzis (Menzis GarantVerzorgd) vergoedt de GLI vanaf BMI> 25 zonder de aanvullende voorwaarden. Vergoeding voor leefstijlbegeleiding valt in sommige situaties onder de aanvullende verzekering.
 
Voor een aantal interessante sites, klik op een van de volgende links:
www.fysionet.nl
www.defysiotherapeut.com
Contactgegevens Wim te Wierik
 • wimtewierik@home.nl
 • 0612133457
 • 053-477 44 88. Op de volgende dagen aanwezig:
  • ma (middag)
  • di (middag)
  • do (middag)
  • vrij (middag)
Wim te Wierik