Informatie

Klachtenregeling

Fysiotherapie Helmerhoek is lid van de klachtenregeling Fysiotherapie, waarbij er een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure wordt geboden met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hiermee voldoen wij aan de verplichting zoals vastgelegd in de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg. (Wkkgz)

Heeft u een klacht over de behandeling bij uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u is omgegaan? Dan is het goed dit kenbaar te maken.

Allereerst betreuren wij dit natuurlijk ten zeerste. Om uw klacht te onder de aandacht te brengen is het altijd goed eerst met de betreffende fysiotherapeut in gesprek te gaan. Leidt dit niet tot voldoende resultaat of wilt u dit liever niet, dan vragen wij u zich te melden bij Wim te Wierik (dagelijks leiding Fysiotherapie Helmerhoek) of Hajo Reekers (leiding Fysiotherapie Helmerhoek)  via 053- 4774488 of info@fysiotherapiehelmerhoek.nl . Zij gaan graag met U in gesprek om tot een oplossing te komen.

Levert dit dan nog niet het gewenste resultaat dan staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Fysiotherapie.

Op www.defysiotherapeut.com vindt u een formulier om een klacht in te dienen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het verzoek om ondersteuning van een klachtenfunctionaris te krijgen bij het indienen van een klacht.

Open WhatsApp
1
Scan de code
Waarmee kunnen we je helpen?