Geregistreerde bekkenfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd  in het onderzoeken en behandelen van klachten in het hele gebied van de buik, bekkenbodem, bekken en lage rug. De spieren van de lage rug, buik en bekken spelen een belangrijke rol bij houding en bewegen. De bekkenbodemspieren hebben daarnaast een belangrijke taak bij plassen, ontlasten, vrijen, dragen en bevallen. Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds.

Een klacht in het bekken kan leiden tot een functiestoornis van de bekkenbodem en omgekeerd. De bekkenfysiotherapeut is de specialist als het gaat om het herkennen van de samenhang tussen de verschillende klachten en de beleving hiervan (emotie) .

De bekkenfysiotherapeut:

 • Behandelt klachten van het bekken en lage rug, die ontstaan zijn in of na de zwangerschap, of na een trauma.
 • Behandelt functiestoornissen van de bekkenbodemspieren.
 • Begeleidt patiënten voor en/of na operaties in de onderbuik of bekkenbodem zoals verzakking, aambeien, prostaat.
 • Geeft voorlichting aan patiënten en hulpverleners om de klachten zo vroeg mogelijk op te sporen of te voorkomen (preventie).

Zwangerschapsgerelateerde lage rug- en bekkenklachten

Tijdens de zwangerschap, maar ook na de bevalling kunnen pijnklachten ontstaan. De klachten worden beïnvloed door bewegen en belasten. De pijn werkt remmend op de spieren die voor de stabiliteit van het bekken en lage rug zorgen. De bekkenbodemspieren kunnen deze verminderde stabiliteit compenseren. Als het te lang duurt kan een overactieve bekkenbodem ontstaan. De bekkenbodem kan dan moeilijk ontspannen (noodzakelijk bij plassen, poepen en vrijen) Het is belangrijk deze vicieuze cirkel zo vroeg mogelijk te doorbreken.

Therapie:

 • Verbeteren van de stabiliteit door een gericht oefenprogramma
 • Adviezen over leefregels: goede verdeling tussen belasting en belastbaarheid
 • Aanleren juiste manier van bewegen, zoals opstaan, gaan zitten, gaan liggen, omdraaien in bed.
 • Eventueel herstel bekkenbodemfunctie.
 • Opbouwen, verbeteren conditie
 • Soms wordt een bekkenband aangemeten
 • Adviezen over zwangerschap, bevalling en de periode na de bevalling

Functiestoornissen van de bekkenbodem

De bekkenbodem bestaat uit een aantal spierlagen en bindweefsel, met hier doorheen de openingen voor de plasbuis, de vagina en de anus. De bekkenbodem heeft een belangrijke functie:

 • Het dragen van de bekkenorganen (blaas, baarmoeder en endeldarm).
 • Het sluiten en openen van de openingen.
 • Draagt bij in de stabiliteit van het bekken en lage rug

Bij stoornissen van de bekkenbodem  kunnen de volgende klachten of een combinatie van  deze klachten optreden:

 • Verzakkingsklachten, van blaas, baarmoeder, darmen
 • Ongewild verlies van urine, windjes, ontlasting tijdens buikdrukverhogende momenten, zoals hoesten, niesen, persen, opstaan,springen.
 • Sterke aandrang,waarbij soms het toilet net niet op tijd gehaald wordt.
 • Vaak aandrang, waarbij weinig uitgeplast wordt.
 • Niet goed uit kunnen plassen: slappe of onderbroken straal, persen.
 • Moeite met ontlasten, vaak onnodig en lang persen, gevoel dat er wat achter blijft, loze aandrang, obstipatie.
 • Pijn in onderbuik, onderrug, of rond de geslachtsorganen.
 • Bekkenpijn, stuitpijn.
 • Seksuele stoornissen, gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodemspieren.

Therapie: er vindt eerst een uitgebreide intake plaats om uw klachten in kaart te brengen, hierbij worden allerlei vragen gesteld , ook over andere deelgebieden van de bekkenbodem. Uitgebreide uitleg over de verschillende klachten en het ontstaan van de klachten is een essentieel onderdeel van de bekkenfysiotherapie. Vervolgens wordt met u stap voor stap de vervolgbehandeling besproken en uitgevoerd.

Preventie: een belangrijk onderdeel is voorkomen van klachten. Het is essentieel om in een zo vroeg mogelijk stadium om hulp te vragen. Veel klachten worden als normaal beschouwd (een druppeltje urineverlies bij niesen), of door schaamte wordt een hulpvraag veelal uitgesteld. Langdurig bestaan van urineverlies kan op termijn leiden tot een overactieve bekkenbodem, dit is een bekkenbodem die niet kan ontspannen, en dit op zich kan leiden tot andere klachten in het bekkengebied, zoals pijn bij vrijen, obstipatie, vaak plassen, buikpijn, pijn in de bekkenbodem of geslachtsorganen.

Voorlichting aan patiëntengroepen en zorgverleners moet helpen om tijdig klachten te signaleren en behandelen.

Herkent u een van deze klachten? Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande? Heeft u vragen over klachten in buik, bekken, bekkenbodem, anderszins die niet genoemd zijn?

Voor meer informatie over bekkenfysiotherapie, klik op een van de volgende links:

www.bekkenbodemonline.nl

www.nvfb.nl

www.defysiotherapeut.com

Contactgegevens Ans Mulder

E-mail:
ans@fysiotherapiehelmerhoek.nl

Telefoonnummer:
053-477 44 88. 

Op de volgende dagen aanwezig:
– Dinsdag
– Woensdag
– Donderdag

Ans Mulder