Update 03-04-2020

Naar aanleiding van de persconferentie van 31-03-2020 blijft onze praktijk alleen geopend voor fysiotherapie op afstand. Dat bekent dat we u kunnen behandelen middels beeldbellen of via telefonisch contact. Alle onderstaande maatregelen zijn dus nog van kracht. U kunt ons telefonisch bereiken van maandag – vrijdag van 08.00 uur – 12.00 uur of via de email. 

Op maandag 23-03-2020 hebben wij als praktijk besloten zo volledig als mogelijk over te gaan op het geven van fysiotherapeutische begeleiding op afstand. Onze reden hiervoor is dat we onze bijdrage willen leveren aan het afvlakken van de curve van het aantal snel oplopende corona besmettingen in Nederland.

Alle mensen die momenteel bij ons in behandeling zijn, krijgen hier bericht over. We gaan hier hard mee aan het werk de komende week. U kunt begeleidt worden op afstand. Dit kan per telefoon of beeldbellen (zie Beeldbellen). Beide vormen van begeleiding worden op de normale manier door de zorgverzekeraar vergoedt. 

Fysiotherapie op afstand 

U kunt de praktijk bereiken zoals u gewend bent. Een afspraak voor een intake zal altijd via de telefoon of met beeldbellen ingepland worden. De fysiotherapeuten nemen ruim de tijd, net als bij een persoonlijke afspraak op de praktijk, om samen met u te bepalen wat de beste vorm van begeleiding is. Ze werken hard aan diverse materialen om u te ondersteunen. Beeldbellen wordt gedaan via Clickdoc.

Acute beweegzorg

Voor acute klachten (korter dan 48 uur) die verder functioneren onmogelijk maakt, houden wij de mogelijkheid om hands-on (persoonlijk contact) te behandelen. Na een online intake kan door de fysiotherapeut dit besluit genomen worden. We hanteren hierbij het RIVM beleid. Mensen die behoren tot de groep kwetsbare mensen en mensen die symptomen vertonen, zullen we niet persoonlijk behandelen. Wij vinden het risico voor deze groep te groot om ze zonder persoonlijke beschermingsmaterialen te behandelen. 

Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:

 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • chronische hartaandoeningen;
 • diabetes mellitus (suikerziekte);
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • verminderde weerstand tegen infecties:
  • door medicatie voor auto-immuunziekten,
  • na orgaantransplantatie,
  • bij hematologische aandoeningen (bloedziekten),
  • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is,
  • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
 • een hiv humaan immunodeficientievirus -infectie.

Tevens vragen wij van iedereen NIET te komen naar de praktijk bij aanwezigheid van één van de volgende symptomen:

 • (neus)verkoudheid
 • hoesten, kuchen of niezen
 • loopneus
 • keelpijn
 • verhoging (= tot 38 graden) of koorts
 • kortademigheid
 • hoofdpijn
 • branderige ogen
 • moeheid
 • je ziek voelen
 • diarree

We realiseren ons dat dit beleid bij sommige mensen tot teleurstelling kan leiden. Wij zijn echter van mening dat de gevolgen van het opdoen van het coronavirus zeer ernstige gevolgen kunnen hebben en daarom dragen wij bij waar we kunnen om besmettingen zoveel mogelijk in te dammen.

Wij adviseren alle mensen zo ver het kan in beweging te blijven; ga thuis sporten, wandelen of eventueel hardlopen. Maar houdt daarbij altijd de richtlijnen van het RIVM als leidraad. 

Wij wensen iedereen vanaf deze plek heel veel sterkte en gezondheid toe. Tevens wensen wij alle mensen in de vitale beroepen heel veel kracht toe. 

Als de maatregelen opgeheven worden en we kunnen elkaar de hand weer schudden, dan staan we met al onze energie weer voor u klaar!