Behandeling

Bekkenfysiotherapie

Geregistreerde bekkenfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd  in het onderzoeken en behandelen van klachten in het hele gebied van de buik, bekkenbodem, bekken en lage rug. De spieren van de lage rug, buik en bekken spelen een belangrijke rol bij houding en bewegen. De bekkenbodemspieren hebben daarnaast een belangrijke taak bij plassen, ontlasten, vrijen, dragen en bevallen. Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds.

Wat is bekkenfysiotherapie?

Een klacht in het bekken kan leiden tot een functiestoornis van de bekkenbodem en omgekeerd. De bekkenfysiotherapeut is de specialist als het gaat om het herkennen van de samenhang tussen de verschillende klachten en de beleving hiervan (emotie). De bekkenfysiotherapeut:

Zwangerschapsgerelateerde lage rug- en bekkenklachten

Tijdens de zwangerschap, maar ook na de bevalling kunnen pijnklachten ontstaan. De klachten worden beïnvloed door bewegen en belasten. De pijn werkt remmend op de spieren die voor de stabiliteit van het bekken en lage rug zorgen. De bekkenbodemspieren kunnen deze verminderde stabiliteit compenseren. Als het te lang duurt kan een overactieve bekkenbodem ontstaan. De bekkenbodem kan dan moeilijk ontspannen (noodzakelijk bij plassen, poepen en vrijen) Het is belangrijk deze vicieuze cirkel zo vroeg mogelijk te doorbreken.

Therapie:

Functiestoornissen van de bekkenbodem

De bekkenbodem bestaat uit een aantal spierlagen en bindweefsel, met hier doorheen de openingen voor de plasbuis, de vagina en de anus. De bekkenbodem heeft een belangrijke functie:

Bij stoornissen van de bekkenbodem  kunnen de volgende klachten of een combinatie van  deze klachten optreden:

Therapie: er vindt eerst een uitgebreide intake plaats om uw klachten in kaart te brengen, hierbij worden allerlei vragen gesteld , ook over andere deelgebieden van de bekkenbodem. Uitgebreide uitleg over de verschillende klachten en het ontstaan van de klachten is een essentieel onderdeel van de bekkenfysiotherapie. Vervolgens wordt met u stap voor stap de vervolgbehandeling besproken en uitgevoerd.

Preventie: een belangrijk onderdeel is voorkomen van klachten. Het is essentieel om in een zo vroeg mogelijk stadium om hulp te vragen. Veel klachten worden als normaal beschouwd (een druppeltje urineverlies bij niesen), of door schaamte wordt een hulpvraag veelal uitgesteld. Langdurig bestaan van urineverlies kan op termijn leiden tot een overactieve bekkenbodem, dit is een bekkenbodem die niet kan ontspannen, en dit op zich kan leiden tot andere klachten in het bekkengebied, zoals pijn bij vrijen, obstipatie, vaak plassen, buikpijn, pijn in de bekkenbodem of geslachtsorganen.

Voorlichting aan patiëntengroepen en zorgverleners moet helpen om tijdig klachten te signaleren en behandelen.

Herkent u een van deze klachten? Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande? Heeft u vragen over klachten in buik, bekken, bekkenbodem, anderszins die niet genoemd zijn?

Voor meer informatie over bekkenfysiotherapie, klik op een van de volgende links:

www.bekkenfysiotherapie.nl
www.bekkenbodemcheck.nl
www.bekkenbodemonline.nl
www.nvfb.nl

In onze praktijk werkt Ans Mulder als bekkenfysiotherapeute

Ans Mulder

Bekkenfysiotherapeute

E-mail: ans@fysiotherapiehelmerhoek.nl
Telefoonnummer: 053-477 44 88

Op de volgende dagen aanwezig:

Bekkenfysiotherapie

Beoordelingen van onze patiënten

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en de service naar onze patiënten. Daarom willen we ook altijd graag weten wat patiënten van hun behandeling vinden, zo kunnen wij eventueel nog betere kwaliteit en service verlenen. Veel van onze patiënten laten een beoordeling bij Zorgkaart Nederland een beoordeling achter. Zie hier ons gemiddelde cijfer.

Open WhatsApp
1
Scan de code
Waarmee kunnen we je helpen?